Twój koszyk |Zaloguj | Rejestracja

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, iż:

 1. Administratorem danych osobowych jest firma Gospodarstwo Pasieczne "RÓJ" G&R Koziołowie, 33-150 Wola Rzędzińska 2/10
  Kontakt do administratora: Robert Kozioł, e-mail: miody@wp.pl, tel: 604555268
 2. Dane niezbędne do rejestracji i realizacji zamówienia:
  -imię i nazwisko
  -adres zamieszkania
  -nr telefonu – w przypadku konieczności szybkiego kontaktu
  -adres e-mail – konieczny do potwierdzenia zamówienia oraz do kontaktu
 3. Powyższe dane nie będą wykorzystywane w żadnym innym celu niż realizacja zakupów w sklepie internetowym oraz nie będą przekazywane osobom trzecim.
 4. Dane Klienta mogą być udostępnione pracownikom Generalnego Inspektoratu Ochrony Danych Osobowych w przypadku kontroli sklepu, zgodnie z wymogami ustawy o ochronie danych osobowych.
  Dane Klienta mogą również być udostępnione organom policji oraz wymiaru sprawiedliwości w przypadku naruszenia Regulaminu sklepu lub jakiegokolwiek naruszenia prawa przez Klienta.
 5. Dane zbierane automatycznie – tzw. Cookies:
  Dane takie przeznaczone są do zbierania informacji w celu personalizacji zawartości strony internetowej sklepu oraz do badań statystycznych. Przeglądarki internetowe dopuszczają domyślnie umieszczanie cookies na komputerach użytkowników. Każdy użytkownik internetu może zablokować zamieszczanie cookies na swoim komputerze, jednakże może to zablokować niektóre operacje związane z funkcjonowaniem sklepu.
 6. Adres IP – zgodnie z ogólnie przyjętymi zasadami realizacji połączeń internetowych.
 7. Każdy Klient ma możliwość decydowania o tym, w jakim zakresie Jego dane zostają zmagazynowane w sklepie. Po zakończeniu transakcji mogą one być na życzenie Klienta usunięte z bazy sklepu. Przy kolejnym zakupie konieczna będzie ponowna rejestracja.
 8. Klient ma prawo wglądu w swoje dane osobowe, może zwrócić się do sklepu internetowego z prośbą o ich zmianę, uaktualnienie lub usunięcie. Konieczne jest poinformowanie o tym sklepu drogą mailową lub pocztą tradycyjną (list polecony).
 9. Klient ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, iż przetwarzanie Jego danych osobowych dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
 10. Sklep internetowy zastrzega sobie prawo do zmiany polityki prywatności. Treść nowego dokumentu zostanie opublikowana na stronie sklepu niezwłocznie po dokonaniu zmian w treści.