Gospodarstwo Pasieczne "Rój" G&R Koziołowie
33-150 Wola Rzędzińska 523

tel.: 14 675 25 73
kom: 604 555 268

www.miodyzpogorza.pl
email: roj@miodyzpogorza.pl

Bank Śląski o/Tarnów
Konto: 45 1050 1562 1000 0012 0021 5661